còn lại (kết thúc 30-11-2017)


glass tools/glass cutter tools/professional hand tile diamond glass cutter /natural diamond glass cutter/ nikken glass cutter

DAISAN đang có 1 lô hàng gần 5000 chiếc cần mọi người nhập cùng với ưu đãi lớn về giá khi nhập số lượng

Số lượng còn

5,000 Chiếc

Giá cùng nhập

30,000đ~130,000đ

còn lại (kết thúc 30-09-2017)


Gạch lục giác xám đậm N2303 (200X230MM)

Cùng nhập số lượng lớn

Số lượng còn

10,000 m2

Giá cùng nhập

còn lại (kết thúc 30-09-2017)


75*150mm white subway tiles/white ceramics from foshan MDC building material co.,ltd

Mình đang có 1 lô hàng 50.000m2 gạch thẻ nhập khẩu màu trắng cần mọi người nhập cùng với ưu đãi lớn về giá khi nhập số lượng

Số lượng còn

50,000 m2

Giá cùng nhập

125,000đ